Blog

maandag 24 juli 2017

Oostvaardersplassen: beleid grote grazers niet onrechtmatig

Op 11 april 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd dat het beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet onrechtmatig is.
Dit betekent dat Staatsbosbeheer de grote grazers niet hoeft bij te voeren, geen beschutting/schuilmogelijkheid hoeft te bieden en ook het aantal grote grazers niet hoeft terug te brengen zoals door de Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen was gevorderd.
Vindplaats uitspraak: