Blog

maandag 24 juli 2017

Nadeelcompensatie: geen schadevergoeding na dwingende brief gemeente

Burgemeester en wethouders sturen brief waarin op dwingende toon een herstelverplichting en bodemonderzoek op grond van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) wordt meegedeeld aan perceeleigenaar die diverse afvalstoffen opslaat en demonteert zonder bodembeschermende voorzieningen. Er zijn aanwijzingen voor een vermoedelijke verontreiniging van de bodem.

Perceeleigenaar laat daarop bodemonderzoek verrichten waaruit blijkt dat geen verder onderzoek nodig is en ook geen saneringsmaatregelen nodig zijn. De hiermee gemoeide kosten blijken dus onnodig te zijn gemaakt, maar worden niet vergoed.

De betreffende brief van B&W is namelijk geen besluit, omdat herstel- en onderzoeksverplichtingen rechtstreeks voortvloeien uit artikel 13 Wbb. Omdat de brief geen besluit is, kan het ook geen onrechtmatig besluit zijn en hoeven B&W de gemaakte kosten niet te vergoeden op grond van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

Vindplaats uitspraak:
AbRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1348