Blog

maandag 24 juli 2017

Ladder voor duurzame verstedelijking: AbRvS doet overzichtsuitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 28 juni 2017 een overzichtsuitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking.

De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen.

Vindplaats uitspraak: Persbericht Raad van State