Blog

maandag 20 oktober 2014

'Betere bescherming grondrechten nodig in bestuursrecht'

Op initiatief van de Rechtspraak heeft onderzoek plaatsgevonden naar  de eisen die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt aan overheidsoptreden en hoe die eisen worden toegepast in Nederland. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de bestuursrechter nadrukkelijker een rol moet krijgen bij de toetsing van overheidsoptreden dat inbreekt op de grondrechten van burgers. Grondrechten zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven.
 
De onderzoekers signaleren een wildgroei van bestuursambten die tot handhaven en straffen bevoegd zijn. Hierdoor is ook een betere bescherming van de grondrechten in het bestuursrecht noodzakelijk, waaronder een onafhankelijke rechterlijke toetsing vooraf. In het bestuursrecht vindt de toetsing nu meestal achteraf plaats.
 
Door toegenomen bevoegdheden zoals preventief fouilleren, toezicht door het afleggen van huisbezoeken en het weigeren van vergunningen op basis van de Wet Bibob kunnen bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten) diep ingrijpen op de grondrechten van burgers. Als bestuurders steeds meer mogelijkheden krijgen om zelf ingrijpende sancties op te leggen dan moet een onafhankelijke rechter dit vooraf kunnen toetsen, zo vinden de onderzoekers.

De onderzoekers concluderen dat de grondrechten van burgers in het strafrecht soms beter beschermd zijn dan in het bestuursrecht bij vergelijkbare inbreuken. Daarvoor is geen goede reden te bedenken en het is ook niet in overeenstemming met de gelijke behandelingsnormen van het EVRM.
 
Bron en link naar het onderzoek ’Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen’: Rechtspraak.nl

maandag 13 oktober 2014

Nieuw: de burenrechter

Burenruzies zijn aan de orde van de dag. De overhangende takken van een boom, verminderde lichtinval door de bouw van een schuur, het geluid van blaffende honden of kraaiende hanen, dit kunnen allemaal redenen zijn voor irritaties tussen buren.

Burenruzies lijken op het eerste oog vaak onschuldig, maar kunnen flink uit de hand lopen. Zo erg dat de politie er aan te pas moet komen en uiteindelijk de rechter. Voor deze conflicten is er nu een speciale rechter. Deze burenrechter komt ter plaatse kijken wat het probleem is en probeert de buren via een gesprek zelf een oplossing te laten vinden. Als dat niet lukt, doet hij binnen drie maanden een uitspraak.

Wanneer de politie, een woningbouwvereniging of een andere bemiddelaar er niet meer uit komen, kunnen zij de burenrechter inschakelen. Buren kunnen de procedure niet zelf starten, maar ze moeten het er wel mee eens zijn dat het conflict aan de burenrechter wordt voorgelegd. De burenrechter is alleen bedoeld voor particulieren en niet voor ondernemers. Het project loopt in de gemeenten die vallen onder de arrondissementen Midden-Nederland en Oost-Brabant. Buren die deelnemen betalen ieder 38,50 euro aan griffierechten. 

Tegen de beslissing van de Burenrechter kan geen hoger beroep worden ingesteld, tenzij de buren voor de start van de procedure gezamenlijk afspreken dat er wel hoger beroep mogelijk is. Voor die procedure bij het gerechtshof hebben de buren wel een advocaat nodig.

Meer informatie over de burenrechter vindt u op Rechtspraak.nl

Bent u betrokken bij een (dreigende) burenruzie en lukt het niet om een oplossing te vinden, dan is Advocatenkantoor Hoen u graag van dienst. Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact met ons op via 0513-460600 of per e-mail: info@advocatenkantoorhoen.nl

maandag 6 oktober 2014

Sneller schadevergoeding bij overschrijden redelijke termijn door bestuursrechter

Als een procedure langer duurt dan redelijk is en de oorzaak hiervan bij de bestuursrechter ligt, dan kunnen belanghebbenden nu eenvoudiger en sneller een schadevergoeding krijgen.  De versnelling wordt mogelijk gemaakt doordat bij veel overschrijdingen van de redelijke termijn de Raad voor de rechtspraak niet meer om een standpunt zal worden gevraagd.

Het gaat dan om zaken waarin de schadevergoeding niet meer dan 5000 euro bedraagt en waarbij geen belangrijke rechtsvragen aan de orde zijn. In deze zaken ziet de minister voortaan af van verweer.

Als de termijn overschreden wordt door toedoen van het bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, dan veroordeelt de bestuursrechter deze tot het vergoeden van de geleden schade.

De versnelde procedure is vastgelegd in een beleidsregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die per 1 oktober is ingegaan.
 
Bron en link naar de betreffende beleidsregel: de Rechtspraak