Blog

maandag 30 november 2015

Nieuwe locatie voor Advocatenkantoor Hoen per 1 december 2015

Vanaf 1 december 2015 heeft Advocatenkantoor Hoen een nieuw adres. Na vijf jaar wordt de pittoreske locatie aan de Turfroute in Gorredijk verruild voor een kantoor in het prachtige buitengebied van Wijnjewoude, gelegen aan natuurgebied Kapellep├┤le van It Fryske Gea.

Maar ook in Gorredijk blijft Advocatenkantoor Hoen actief via het gratis inloopspreekuur op vrijdag tussen 17.30 en 19.30 uur in de bibliotheek van Gorredijk, Schansburg 1. Deze locatie is voor iedereen goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer, en is rolstoelvriendelijk.

Heeft u een juridische vraag neem dan vanaf 1 december 2015 contact met ons op via ons nieuwe telefoonnummer: 0516-481171 of loop gewoon binnen tijdens het inloopspreekuur in Gorredijk.

Wij heten u graag van harte welkom.

maandag 16 november 2015

Tenthuisje: ook met wielen eronder een gebouw

Het is creatief bedacht, maar wielen onder een tenthuisje plaatsen zodat deze verrijdbaar is voorkomt niet dat sprake is van een bouwwerk, zijnde een gebouw, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist.

Omdat het tenthuisje op een plek stond waar dat volgens het bestemmingsplan niet mocht, moest het worden verwijderd. De eigenaar dacht dit op te lossen door grote wielen onder het tenthuisje te plaatsen zodat het tenthuisje binnen een uur kon worden verplaatst, maar dat hielp hem niet.

Volgens de Afdeling blijft het tenthuisje, dat gemaakt is van hout en zeil, ramen en een rookkanaal heeft, en een oppervlakte heeft van 50 m2 een gebouw dat illegaal geplaatst is. Burgemeester en wethouders mochten dus verlangen dat het tenthuisje werd verwijderd en verwijderd bleef.

Uitspraak: AbRvS 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3464

maandag 2 november 2015

Monument: positieve mening gemeentelijk adviseur leidt tot vooringenomenheid

Wat was er aan de hand?

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West had op verzoek van Heemschut een pand aangewezen als gemeentelijk monument. KAV Vastgoed B.V. was het er niet mee eens en diende bezwaar in. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West verklaarde het bezwaar ongegrond. De rechtbank verklaarde het door KAV Holding ingestelde beroep ongegrond. KAV Holding stelde hoger beroep in. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kwam vervolgens tot een andere uitspraak.

KAV Holding had onder meer aangevoerd dat het dagelijks bestuur het advies van het BMA (Bureau Monumenten en Archeologie, een gemeentelijke dienst) niet aan de aanwijzing ten grondslag had mogen leggen, omdat de opsteller van het advies, Van Rossem, onvoldoende objectief en onafhankelijk was en de schijn van vooringenomenheid had gewekt.

De Afdeling is het met KAV Holding eens:


"3.2. In artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) is bepaald dat het bestuursorgaan zijn taak vervult zonder vooringenomenheid. Dit geldt evenzeer voor degenen die voor het bestuursorgaan werkzaam zijn en, gelet op artikel 3:9 van de Awb, ook voor adviseurs van het bestuursorgaan.

Van Rossem is werkzaam bij BMA, een gemeentelijke dienst. Van Rossem heeft zich in een interview in het tijdschrift Binnenstad van mei/juni 2013 met de titel ‘Het grote gelijk van Heemschut’, dat tevens is gepubliceerd op de website van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, in positieve zin uitgelaten over Heemschut. Van Rossem heeft in dit interview onder meer gezegd: "Heemschut had en heeft steevast gelijk." Nu de aanwijzing tot stand is gekomen naar aanleiding van een aanvraag van Heemschut, heeft Van Rossem met deze uitlating de schijn van vooringenomenheid gewekt."

Omdat Heemschut had verzocht om de aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument en Van Rossem hem in het interview gelijk had gegeven, had hij zijn taak als adviseur niet zonder vooringenomenheid vervuld. In ieder geval had hij daardoor de schijn van vooringenomenheid gewekt.

Bron: AbRvS 21 oktober ECLI:NL:RVS:2015:3234