Blog

maandag 2 juni 2014

Schaliegas: conceptnotitie milieuonderzoek ter inzage, iedereen kan zienswijze indienen

Schaliegas is een heet hangijzer. Ook in Nederland is het de bedoeling dat onderzocht wordt of en waar er in Nederland schaliegas kan worden gewonnen als mogelijke nieuwe energiebron. Maar er kunnen ernstige (milieu-)gevolgen aan zijn verbonden voor mens, natuur en  milieu. Dus ook voor u en uw omgeving.

De minister van Economische Zaken ontwikkelt, samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, een structuurvisie schaliegas die begin 2015 klaar is. De structuurvisie zal aangeven of en zo ja waar in Nederland mogelijk schaliegas gewonnen kan worden met zo min mogelijk overlast voor mens, milieu en natuur.

Voordat de structuurvisie schaliegas kan worden geschreven, moet er eerst onderzoek worden gedaan naar de milieurisico’s en gevolgen van schaliegaswinning. Dit gebeurt met een zogeheten milieueffectrapport (plan-MER). Hoe de overheid dit onderzoek wil uitvoeren, staat in de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau. Op deze conceptnotitie mag iedereen reageren. Dit heet een zienswijze.

Wilt u weten wat de gevolgen van schaliegas voor u en uw omgeving kunnen zijn en wilt u daar inspraak in hebben, dan kan dat. Van donderdag 29 mei tot en met woensdag 9 juli 2014 kan iedereen een zienswijze indienen tegen de ‘conceptnotitie reikwijdte en detailniveau’.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Wilt u een zienswijze indienen, maar doet u dat liever met juridische hulp, dan kunt u vrijblijvend een afspraak met mij maken, telefonisch via 0513-460600 of per email: info@advocatenkantoorhoen.nl