Blog

vrijdag 3 februari 2017

Advocatenkantoor Hoen staat met succes schaapsherder bij in kort geding

De Leeuwarder schaapsherder die de afgelopen 15 jaar met zijn kudde schapen in Leeuwarden een markante verschijning was en zorgde voor de begrazing van openbaar groen in Leeuwarden, kreeg geen nieuwe opdracht van de gemeente Leeuwarden om de begrazing voort te zetten. Na een aanbestedingsprocedure gaf de gemeente begin januari de voorkeur aan een schaapherdersbedrijf in Tjalleberd.

Ook na zijn bezwaarschrift tegen de voorlopige gunningsbeslissing hield de gemeente voet bij stuk. Hierdoor had de Leeuwarder schaapsherder geen andere keuze dan een kort geding aan te spannen tegen de gemeente om te voorkomen dat de opdracht definitief aan het schaapherdersbedrijf in Tjalleberd werd gegund.

Onder grote belangstelling van pers en omwonenden diende het kort geding op woensdag 1 februari, waar hij door zijn advocate mr. Moira Hoen werd bijgestaan. Op 2 februari heeft de voorzieningenrechter de Leeuwarder schaapsherder in het gelijk gesteld. De gemeente mag de opdracht niet definitief gunnen aan het schaapherdersbedrijf in Tjalleberd, maar moet de inschrijvingen opnieuw beoordelen.

Berichten hierover in de pers:
Nieuwsreportage van Omrop Fryslân
De Telegraaf
Leeuwarder Courant