Blog

maandag 16 november 2015

Tenthuisje: ook met wielen eronder een gebouw

Het is creatief bedacht, maar wielen onder een tenthuisje plaatsen zodat deze verrijdbaar is voorkomt niet dat sprake is van een bouwwerk, zijnde een gebouw, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist.

Omdat het tenthuisje op een plek stond waar dat volgens het bestemmingsplan niet mocht, moest het worden verwijderd. De eigenaar dacht dit op te lossen door grote wielen onder het tenthuisje te plaatsen zodat het tenthuisje binnen een uur kon worden verplaatst, maar dat hielp hem niet.

Volgens de Afdeling blijft het tenthuisje, dat gemaakt is van hout en zeil, ramen en een rookkanaal heeft, en een oppervlakte heeft van 50 m2 een gebouw dat illegaal geplaatst is. Burgemeester en wethouders mochten dus verlangen dat het tenthuisje werd verwijderd en verwijderd bleef.

Uitspraak: AbRvS 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3464