Blog

maandag 6 oktober 2014

Sneller schadevergoeding bij overschrijden redelijke termijn door bestuursrechter

Als een procedure langer duurt dan redelijk is en de oorzaak hiervan bij de bestuursrechter ligt, dan kunnen belanghebbenden nu eenvoudiger en sneller een schadevergoeding krijgen.  De versnelling wordt mogelijk gemaakt doordat bij veel overschrijdingen van de redelijke termijn de Raad voor de rechtspraak niet meer om een standpunt zal worden gevraagd.

Het gaat dan om zaken waarin de schadevergoeding niet meer dan 5000 euro bedraagt en waarbij geen belangrijke rechtsvragen aan de orde zijn. In deze zaken ziet de minister voortaan af van verweer.

Als de termijn overschreden wordt door toedoen van het bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, dan veroordeelt de bestuursrechter deze tot het vergoeden van de geleden schade.

De versnelde procedure is vastgelegd in een beleidsregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die per 1 oktober is ingegaan.
 
Bron en link naar de betreffende beleidsregel: de Rechtspraak