Blog

maandag 24 juli 2017

Handhaving: gewekte verwachting gaat voor handhavingsplicht

Binnen een gemeente wordt al jaren niet handhavend opgetreden tegen paardenbakken zonder vergunning. Dit heeft binnen de gemeente ook zo'n lage prioriteit dat de eerstkomende jaren niet tot handhaving zal worden overgegaan.

Hierdoor is een verwachting gewekt dat niet handhavend zal worden opgetreden. Deze gewekte verwachting gaat voor de handhavingsplicht. Oftewel, dan mag niet handhavend opgetreden worden tegen een paardenbak zonder vergunning.

Vindplaats uitspraak:
AbRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946