Blog

maandag 24 juli 2017

Bestuursdwang/dwangsom: ook procesbelang na verhuizing

Als overlast door een voetbalkooi ertoe leidt dat op basis van een medische urgentie moet worden verhuisd en hierdoor kosten moeten worden gemaakt en schade wordt geleden, dan behoudt deze persoon procesbelang ook na diens verhuizing.

Om in een procedure te kunnen worden ontvangen moet een procesbelang bestaan. In dit geval in een handhavingsprocedure tegen de geluidsoverlast vanwege een voetbalkooi. Bij een verhuizing zal dat procesbelang er normaal gesproken niet zijn, omdat men er dan immers niet (meer) woont. Onder omstandigheden kan er dus toch procesbelang bestaan.

Vindplaats uitspraak: AbRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1927