Blog

maandag 24 juli 2017

Nieuws: pluimveesector moet uitstoot van fijnstof met helft reduceren

De pluimveesector moet binnen 10 jaar de uitstoot van fijnstof met de helft reduceren in verband met negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden. Voor nieuwe pluimveestallen moet een reductie-eis van 70% gaan gelden.

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof uit dan andere veehouderijen in Nederland. Uit het vorig jaar verschenen onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' en enkele andere onderzoeksrapporten blijkt dat de uitstoot van fijnstof de omwonenden van veehouderijen gevoeliger maakt voor infecties. Bij omwonenden komen vaker longontstekingen voor en zij kampen vaker met een verminderde longfunctie.

Bron via Omgevingsweb:Rijksoverheid