Blog

maandag 25 augustus 2014

Nieuwe bouwaanvraag indienen tijdens beroep tegen (onterechte) weigering bouwvergunning: toch 2x leges betalen

Voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag moet leges worden betaald. Dit wordt niet anders als er bij de weigering om een bouwvergunning te verlenen fouten zijn gemaakt.

Wat was er gebeurd? Belanghebbende diende een aanvraag in voor de bouw van een schuur. Hiervoor moest op grond van de gemeentelijke Legesverordening en Tarieventabel leges worden betaald. De bouwvergunning werd geweigerd. Tijdens de behandeling van het beroep vanwege de geweigerde bouwvergunning, diende de belanghebbende opnieuw een bouwaanvraag in die wel werd vergund. Ook hiervoor moest leges worden betaald. In beroep bleek de eerste bouwvergunning onterecht te zijn geweigerd omdat de bouwvergunning van rechtswege was verleend. De belanghebbende maakte daarom bezwaar tegen de tweede legesnota. Tevergeefs. Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordelen dat voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag leges verschuldigd is.

Het Hof:

"Aangezien tussen partijen niet in geschil is dat de op 18 januari 2011 ingediende tweede aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning in behandeling is genomen, volgt daaruit dat het belastbare feit zich heeft voorgedaan en dat op grond van de Verordening en de Tarieventabel leges verschuldigd zijn geworden. Van een, zoals belanghebbende heeft gesteld, op hem uitgeoefende ongeoorloofde druk een tweede aanvraag in te dienen is het Hof niet gebleken. Belanghebbende heeft bewust ervoor gekozen een tweede aanvraag in te dienen in plaats van de uitkomst van de procedure tegen de weigering van de gemeente hem een bouwvergunning - naar aanleiding van de eerste aanvraag - te verlenen, af te wachten. De heffingsambtenaar was bovendien niet - zoals belanghebbende heeft gesteld en de heffingsambtenaar heeft bestreden - gehouden bij het in behandeling nemen van de tweede aanvraag aan belanghebbende te vragen of hij de eerste vergunning wenste in te trekken."

Door ervoor te kiezen om de tweede bouwaanvraag in te dienen zonder eerst de uitkomst van het beroep tegen de weigering van de eerste bouwvergunning af te wachten, is de tweede bouwaanvraag in behandeling genomen en moet de belanghebbende ook daarvoor leges betalen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6002