Blog

maandag 18 augustus 2014

Tip: gesubsidieerde rechtsbijstand voor rechtspersonen met milieu- of natuurdoelstelling

Stichtingen en verenigingen die zich tot doel hebben gesteld om zich in te zetten voor natuur, milieu en leefomgeving kunnen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Er kan dan voordelig een gespecialiseerde advocaat worden ingeschakeld bij omgevingsrecht procedures. Denkt u aan bouwplannen, bestemmingsplannen, wegomleggingen enzovoorts. Zulke procedures zijn vaak ingewikkeld, tijdrovend en duren lang. Dan komt gespecialiseerde juridische hulp goed van pas.

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand wordt alleen een eigen bijdrage betaald, die voor de stichtingen en verenigingen extra laag zijn. De overige advocaatkosten worden door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. Deze bijzondere gesubsidieerde rechtsbijstand heet 'milieutoevoeging'. Alleen bepaalde gespecialiseerde advocaten mogen een dergelijke milieutoevoeging aanvragen. Mr. Moira Hoen van Advocatenkantoor Hoen is een van die advocaten.

Stichtingen en verenigingen die aan de volgende criteria voldoen kunnen voor een milieutoevoeging in aanmerking komen:

- er is een milieu- of natuurdoelstelling in de statuten opgenomen;
- het eigen vermogen is lager dan 10.000,- euro.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Telefoon: 0513 - 460600 of email: info@advocatenkantoorhoen.nl