Blog

maandag 25 november 2013

Tip: gesubsidieerde rechtsbijstand in omgevingsrecht voor milieu- en natuurgroepen, - stichtingen en –verenigingen

Stichtingen en verenigingen komen normaal gesproken niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Zij moeten het volle tarief voor een advocaat betalen. Dat is voor zaken die met omgevingsrecht te maken hebben anders. Het gaat dan om zaken die, het woord zegt het al, met de omgeving te maken hebben zoals het oprichten van een bedrijventerrein of de aanleg van een weg. Deze zaken kunnen grote invloed hebben op de omgeving, op het milieu en de natuur. Denk aan geluidhinder, stank en de vernietiging van beschermde natuur. Stichtingen en verenigingen die voor deze algemene belangen opkomen, maar ook natuur- en milieugroepen kunnen in dat geval aankloppen bij een gespecialiseerde advocaat die op subsidiebasis rechtsbijstand kan verlenen. Deze gespecialiseerde advocaten moeten aan specifieke opleidingseisen voldoen en aangesloten zijn bij de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand wordt een deel van de advocaatkosten door de Raad voor Rechtsbijstand betaald, de klant betaalt alleen een eigen bijdrage. Mr. Moira Hoen van Advocatenkantoor Hoen is zo'n gespecialiseerde advocaat. 
Maakt u deel uit van een natuur- of milieugroep of vertegenwoordigt u een stichting of vereniging die opkomt voor natuur- of milieubelangen en kunt u wel rechtsbijstand gebruiken in een omgevingsrecht zaak? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak: 0513-460600.