Blog

maandag 18 november 2013

Ook rechtsbijstandverzekerde heeft recht op vrije advocaatkeuze

Goed nieuws voor iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft. Tot voor kort mocht een verzekerde meestal niet zelf een advocaat kiezen. De rechtsbijstandverzekeraar besliste of een advocaat werd ingeschakeld en vaak ook welke advocaat. Het Europese Hof heeft hier in een recent arrest van 7 november 2013 een einde aan gemaakt omdat zo'n beperking in strijd is met Richtlijn 87/344/EEG.
 
Het Europese Hof heeft nu bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar de vrije advocaatkeuze niet mag beperken, ook niet in procedures waar geen advocaat verplicht is. Dit zijn bijvoorbeeld procedures bij de kantonrechter en bestuursrechtelijke procedures. Deze zaken worden uit kostenoverwegingen meestal door de eigen juristen van de rechtsbijstandverzekeraar gedaan.

Het arrest heeft ook een keerzijde voor de verzekerde. Het Europese Hof heeft namelijk wel de mogelijkheid aan de rechtsbijstandverzekeraars gelaten om de extra kosten door te berekenen al dan niet via een premieverhoging.

Lees hier de volledige uitspraak.