Blog

maandag 2 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 voor milieudeel omgevingsvergunning geen provinciale toestemming meer vereist

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning van een gemeente (bijvoorbeeld om een pand te mogen bouwen) kan nu nog toestemming van de provincie nodig zijn, de zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Dit is het geval als er milieuaspecten meespelen waarvoor ook een vergunning is vereist.
Denk aan de oprichting van een bedrijf dat milieuverontreinigende activiteiten zal verrichten. Vanaf 1 januari 2014 is in principe geen vvgb van de provincie meer vereist, maar zal de gemeente het milieudeel zelf gaan toetsen, controleren en handhaven.
Meer informatie hier