Blog

maandag 9 december 2013

Jacht op vossen in het donker niet toegestaan

De Raad van State heeft bepaald dat het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopgang met gebruik van kunstlicht is niet toegestaan. De provincie Noord-Holland had hiervoor een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid ter bescherming van broedende weidevogels. Alleen afschot van vossen overdag zou niet voldoende effectief zijn. De ontheffing is in strijd met de Benelux Overeenkomst afgegeven. In de Benelux Overeenkomst is bepaald dat de jacht op vossen alleen in het eerste uur na zonsondergang en het eerste uur voor zonsopgang is toegestaan. In de tussenliggende uren is de jacht op vossen absoluut verboden. De ontheffing had dus niet mogen worden afgegeven ook al laat de Nederlandse Flora- en faunawet het onder omstandigheden wel toe.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 4 december 2013