Blog

maandag 27 januari 2014

Ontheffing voor heropening Polderhoofdkanaal blijft in stand

De Raad van State heeft afgelopen woensdag 22 januari uitspraak gedaan in de langlopende zaak over het Polderhoofdkanaal, dat loopt van De Veenhoop via Nij Beets naar de Nieuwe Vaart in Opsterland. Voor het openstellen van het kanaal worden ook twee bruggen aan de Kanaeldyk in De Veenhoop gebouwd. Om het Polderhoofdkanaal weer bevaarbaar te kunnen maken is in april 2011 een ontheffing van de Flora- en faunawet verleend voor drie beschermde diersoorten vanwege de graaf- en baggerwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Tegen de verleende ontheffing was door omwonende bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank. Het beroep werd gegrond verklaard en het Polderhoofdkanaal mocht niet open. Zo was het belang voor de werkgelegenheid onvoldoende zijn aangetoond. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State en deze heeft nu beslist dat de ontheffing van de Flora- en faunawet na aanvullend onderzoek toch in stand kan blijven. Uit de nadere onderbouwing van de rapporten blijkt dat de heropening van het Polderhoofdkanaal ongeveer 100 tot 120 nieuwe banen oplevert. Hiermee heeft de staatssecretaris naar het oordeel van de Raad van State het werkgelegenheidsbelang van het project 'overtuigend aangetoond'.

Klik hier voor het bericht en hier voor de volledige uitspraak.