Blog

maandag 13 januari 2014

Franchiseovereenkomst: niet getekend, toch geldend met grote gevolgen

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft kort geleden bepaald, dat een niet ondertekende concept franchiseovereenkomst toch tot een geldende franchiseovereenkomst kan leiden. Wat was er gebeurd? De franchisegever, de IJsvogel Groep had aan de franchisenemer een concept franchiseovereenkomst toegezonden om een Pet's Place winkel te kunnen exploiteren. De franchisenemer had niet op de conceptovereenkomst gereageerd en de overeenkomst ook niet ondertekend, naar zijn zeggen omdat hij het er niet mee eens was. Hij was vervolgens wel gestart met de exploitatie van de winkel overeenkomstig de franchiseovereenkomst. Dit gegeven tezamen met het feit dat niet was gebleken dat sprake was van een opschortende voorwaarde heeft tot het oordeel van de kantonrechter geleid dat de franchisenemer de franchiseovereenkomst stilzwijgend heeft aanvaard en hieraan gebonden was. De franchisenemer moest aan de IJsvogel Groep alsnog ruim € 170.000,- betalen.

Tip: Wees voorzichtig, een niet getekende overeenkomst kan toch gelden en dat kan dure consequenties hebben. Reageer daarom op een concept-overeenkomst als u het er niet (geheel) mee eens bent.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland 29 november 2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:7307