Blog

maandag 20 januari 2014

Aanleg hoogspanningslijn reden voor verlaging WOZ-beschikking

Het Gerechtshof in Den Haag heeft kortgeleden bepaald dat de aanleg van een hoogspanningslijn reden is voor verlaging van de WOZ-beschikking. Wat was het geval?
De belanghebbende had een aanslag voor zijn woning ontvangen van 487.000,- euro. Hij had daartegen bezwaar gemaakt bij de heffingsambtenaar van de gemeente (Inspecteur) omdat een hoogspanningslijn werd aangelegd. De afstand van de hoogspanningsverbinding tot zijn woning bedroeg 116 meter. De inspecteur verklaarde het bezwaar ongegrond. Hiertegen is de belanghebbende in beroep gegaan bij de rechtbank. In het beroep heeft de taxateur van de Inspecteur de waarde van de woning op 472.000,- gewaardeerd. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en de beschikking verlaagd naar 472.000,- euro. Belanghebbende vond de vastgestelde waarde voor zijn woning nog steeds te hoog en is in hoger beroep gegaan. Het Hof oordeelde dat de Inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat de woning van de belanghebbende op de peildatum niet te hoog was vastgesteld en heeft de waarde van de woning vervolgens zelf verlaagd naar 450.000,- euro, een verschil van 37.000,- euro ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-beschikking.

Tip: maak bezwaar tegen een WOZ-beschikking als er in de directe omgeving van de woning wijzigingen plaatsvinden die een waardedrukkend effect kunnen hebben op de woning.

Lees hier de uitspraak.