Blog

maandag 28 oktober 2013

Op een perceel een mobiele schaftwagen met protest- of reclamebord plaatsen mag niet zonder omgevingsvergunning

Ze worden vaak in weilanden langs wegen geplaatst, reclameborden of protestborden. Vaak op een stellage, maar soms ook op een verrijdbare keet. Men denkt dan dat er geen vergunning nodig is, omdat het bord verrijdbaar is. Fout, volgens de Raad van State. Als een mobiel object is geplaatst met als kennelijk doel om het daar voor langere tijd op dezelfde plek te laten staan en de constructie voor langere tijd ter plaatse heeft gefunctioneerd, dan is deze aan te merken als een bouwwerk en dus vergunningplichtig is

Bron: ABRvS 16 oktober 2013 ECLI:NL:RBLIM:2013:972