Blog

donderdag 10 oktober 2013

Klassenjustitie in Nederland?

Staatssecretaris Teeven wil extra bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is rechtsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen. Door rechtsbijstand te subsidiĆ«ren kunnen mensen met een lager inkomen tegen betaling van een eenmalige eigen bijdrage toch een advocaat in de arm nemen bij een juridisch conflict. In sommige zaken is een advocaat verplicht, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als sprake is van een handelsvordering die groter is dan € 25.000,-. Maar ook als een advocaat niet verplicht is, kan men de behoefte hebben aan rechtsbijstand zeker als het gaat om ingewikkelde procedures tegen de overheid. Hierbij heeft de burger per definitie met een professionele partij te maken die (met gemeenschapsgelden) makkelijker kan procederen dan een burger. Door de voorgenomen bezuinigingen dreigt voor een groot deel van de bevolking rechtsbijstand onbetaalbaar te worden. Dan is je recht halen alleen nog maar bereikbaar voor degene die het kan betalen. Krijgen we dan klassenjustitie in Nederland?

De Nederlandse Orde van Advocaten, die zich sterk maakt voor rechtsbijstand voor iedereen ongeacht het inkomen heeft een actiewebsite opgericht met al het laatste nieuws. De website is hier te vinden:

Rechtsbijstand, juistnu