Blog

donderdag 10 november 2016

Planschade: overzicht

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur


Afdeling bestuursrechtspraak geeft overzicht van haar rechtspraak over tegemoetkoming in planschade

Vindplaats uitspraak: AbRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582