Blog

maandag 9 mei 2016

Flora- en faunawet: ontheffing om dieren te mogen doden door middel van cervicale dislocatie is niet toegestaan

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet om dieren te mogen doden door middel van cervicale dislocatie, het breken van de nek, is niet toegestaan.

De betreffende ontheffing is door Tata Steel aangevraagd en door GS van Noord-Holland verleend, omdat broedende vogels (meeuwen) regelmatig medewerkers bij controlewerkzaamheden op hooggelegen plaatsen aanvallen hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.

Cervicale dislocatie is een dodingsmiddel of dodingsmethode die niet in een wettelijk voorschrift is vastgelegd. Dit is volgens de rechtbank wel nodig omdat de wetgever het dierenwelzijnsaspect moet afwegen. Ook als de meeuwenjongen met de hand de nek wordt gebroken.

Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 11 april 2016 bepaald.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 11 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2774