Blog

maandag 13 juli 2015

Rechtbank verbiedt gebruik vangkraal, nek omdraaien en geweer overdag bij doden ganzen

De provincie Gelderland had goedkeuring verleend aan het Faunabeheerplan Ganzen 2014-2019 en ontheffingen verleend om de grauwe gans, brandgans en koolgans te verontrusten, te vangen en te doden met onder andere als doel om schade aan gewassen te voorkomen.

De ontheffingen zijn volgens de rechtbank terecht verleend met uitzondering van de ontheffingen voor het gebruik van verschillende middelen, te weten de vangkraal, nek omdraaien en vergassing (CO2).

De stichting Faunabescherming en Vogelwerkgroep stelden dat er geen vergunningen voor het gebruik van vangkralen, nek omdraaien en CO2 verleend mochten worden. Deze stelling had succes. Omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, mogen deze middelen niet worden gebruikt. Dit geldt ook voor het gebruik van het geweer vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

De rechtbank vernietigt daarom het besluit van de provincie op deze punten. Omdat het gebruik van CO2 per 1 juni 2015 is toegestaan, laat de rechtbank de rechtsgevolgen van het besluit op dit onderdeel in stand. Dat wil zeggen dat de Faunabeheereenheid dat middel mag gebruiken.

Bron: Rechtbank Gelderland 25 juni 2015 ECLI:NL:RBGEL:2015:4141