Blog

maandag 22 juni 2015

Wijziging Activiteitenbesluit: meer bedrijven en activiteiten niet meer vergunningplichtig

Het Activiteitenbesluit gaat veranderen. In de ‘vierde tranche’ wordt het Activiteitenbesluit uitgebreid met bedrijfstakken en activiteiten. Hierdoor vallen nog meer bedrijven volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit en vervalt de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu. Voor sommige activiteiten is nog wel een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig.

De grootste groepen bedrijven waarvoor in de meeste gevallen de omgevingsvergunning milieu vervalt zijn:
 • Ziekenhuizen
 • Gieterijen
 • Defensie-inrichtingen
 • Hondenkennels, volières en dierentuinen
 • Asbestverwijderingsbedrijven
 • Producenten van petfood
Daarnaast komen twee besluiten, een regeling en een richtlijn in het Activiteitenbesluit:
 • Besluit LPG-tankstations
 • Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen
 • Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 • Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)
Verder zijn er aanpassingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten. Zo komt het specifieke overgangsrecht van hoofdstuk 6 in de paragrafen per activiteit in hoofdstuk 3 en 4 van het besluit en de regeling te staan. Ook komen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling.

Voor de volgende activiteiten komen er nieuwe voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en vervalt in de meeste gevallen de vergunningplicht.
 • smelten en gieten van metalen
 • opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen
 • schieten op buitenschietbanen
 • kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen (monovergisting)
 • dierencrematoria
 • hondenkennels, volières en dierentuinen
 • opslag van verwijderd asbest
 • enkele activiteiten met mergel, grind en kalk (winnen, breken, malen, zeven of drogen)
 • bloemenververijen
 • veredelen van textiel
 • bewerken en verven van bont en leer
Voor een aantal andere activiteiten is de vergunningplicht vervallen zonder dat daarvoor nieuwe voorschriften worden ingevoerd. Dit kan zijn omdat die voorschriften al in het besluit staan of omdat er geen voorschriften nodig zijn. Het betreft:
 • opslag van diverse afvalstoffen van werkzaamheden buiten de inrichting
 • ziekenhuizen
 • sport- en recreatiebedrijven (grotendeels) en terreinen voor modelvliegtuigen
 • assemblage van motorvoertuigen
 • productie van spaanplaat, triplex, MDF en dergelijke
 • petfood-bedrijven
 • vullen kleine gasflessen met zuurstof
 • vullen gasflessen met verstikkende gassen
 • meelfabrieken
 • opslaan van cacao
 • afmeren van zeegaande veerboten
 • bewerken en opslaan hars
 • kweken ongewervelde dieren, behalve schelpdieren in oppervlaktewater en maden van vliegende insecten
De vierde tranche treedt naar verwachting in de tweede helft van 2015 in werking met een apart inwerkingtredingsbesluit.

Bron:  Infomil.