Blog

maandag 19 januari 2015

Tegen (ontbreken) gemeentelijke reactie op melding nu ook bezwaar mogelijk

De gemeente kan op verschillende manieren reageren op een melding zoals de melding voor het aanleggen van een uitrit. De gemeente kan met de melding instemmen. Dit kan ze doen binnen de voorgeschreven termijn of daarbuiten. De gemeente kan de melding ook weigeren om te accepteren. Dit moet binnen de voorgeschreven termijn anders geldt het toch als een stilzwijgende instemming met de melding, oftewel een instemming van rechtswege.

Tegen deze reacties van de gemeente op een melding kon geen bezwaar worden gemaakt. Hier heeft de Raad van State vorige week verandering in gebracht. Niet alleen de instemming van een gemeentebestuur met een melding binnen de voorgeschreven termijn, maar ook de instemming van rechtswege door afloop van die termijn, geldt nu als een besluit. Dit betekent dat tegen zulke besluiten bezwaar kan worden gemaakt bij het gemeentebestuur en vervolgens beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter.

De Raad van State heeft ook nog een oordeel gegeven over de publicaties van zulke besluiten. De instemming of weigering door het gemeentebestuur wordt nu namelijk alleen bekendgemaakt door verzending van het besluit aan de melder zelf. Het gemeentebestuur hoeft zo'n besluit niet extern te publiceren. Een instemming van rechtswege hoeft ook niet te worden gepubliceerd. Hierdoor is onduidelijk of en zo ja, wanneer anderen dan de melder op de hoogte zijn van de inhoud van het besluit. Om te voorkomen dat de melder, mogelijk gedurende langere tijd, rekening moet houden dat bezwaar en beroep kan worden aangetekend, geeft de Afdeling bestuursrechtspraak in overweging om voortaan dit soort besluiten altijd te publiceren.

Tot slot heeft de Raad van State geoordeeld dat een meldingenstelsel waarin niet alle reacties voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, ook mogelijk is. In dat geval zal de gemeente duidelijk moeten kiezen voor een systeem met algemene regels waarbij de gemelde handeling mag doorgaan als aan de voorschriften in de algemene regels wordt voldaan.

Bron: Persbericht Raad van State 14 januari 2015.