Blog

maandag 19 januari 2015

Rapen kievitseieren in Fryslân voorlopig niet toegestaan

De kogel is door de kerk. Ook in Fryslân is het rapen van kievitseieren niet meer toegestaan, zo heeft de Raad van State beslist. De kievitenpopulatie is sinds 1996 flink gedaald en komt niet meer algemeen in het Friese grasland voor.

Het rapen van kievitseieren is verboden. In Fryslân werd op dit verbod een uitzondering gemaakt, omdat het hier in de provincie als traditie gold. GS (gedeputeerde staten) van Fryslân hadden daarom ontheffing verleend, zodat het rapen toch mogelijk was. De Faunabescherming was het hier niet mee eens en had bezwaar gemaakt, beroep ingesteld en uiteindelijk dus hoger beroep bij de Raad van State.

Omdat GS onvoldoende hebben onderzocht of de staat van instandhouding van de kievit in Friesland gunstig is en daarom een ontheffing kon worden verleend van het verbod kievitseieren te rapen, heeft de Raad van State de ontheffing geschorst. GS moeten een nieuw besluit nemen waartegen beroep mogelijk is. Het is dus mogelijk dat te zijner tijd de Raad van State tot een ander oordeel komt.

Bron: Persbericht Raad van State 14 januari 2015