Blog

maandag 8 december 2014

Informatieblad van Ministerie BZK over nieuwe vergunningvrij bouwen

Per 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningvrij bouwen ingrijpend veranderd. Het ministerie heeft een informatieblad uitgegeven waarin wordt uitgelegd in welke gevallen er wel en in welke gevallen er niet een omgevingsvergunning nodig is. De informatie wordt verduidelijkt met voorbeelden en tekeningen en is te raadplegen via onderstaande link.

Bron: Informatieblad 'Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen'