Blog

maandag 15 december 2014

Bouwvergunning onaantastbaar: bouwplan kan niet meer gewijzigd worden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft al eerder uitgemaakt dat een bouwplan niet meer kan worden gewijzigd als de bouwvergunning die voor het oorspronkelijke bouwplan is afgegeven inmiddels onaantastbaar is geworden.

De Raad van State heeft dit recent ook nog bevestigd in een zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland weigerde om handhavend op te treden vanwege een gebouw dat in strijd met de bouwvergunning was gebouwd. Er waren inmiddels revisietekeningen aan het bouwplan toegevoegd waardoor de overtreding was opgeheven, zo redeneerde het college.

De Raad van State was het hier niet mee eens. Omdat de revisietekeningen waren toegevoegd nadat de bouwvergunning onaantastbaar was geworden, kon een wijziging van het bouwplan niet meer aan de orde zijn. Het college had dus een beginselplicht om te handhaven.

In dit geval bleek dat niet nodig omdat het om een marginale wijziging ging en de bouwvergunning niet was gewijzigd. Bovendien ging het feitelijke geschil om een eigendomskwestie die te maken had met de precieze erfgrens waarvoor een civiele procedure liep.

Bron: ABRvS 19 november 2014 ECLI:NL:RVS:2014:4168