Blog

zaterdag 29 november 2014

Nieuwe regels vergunningvrij bouwen: illegaal gebouwde serre mag blijven staan

Afgelopen 1 november zijn de regels voor vergunningvrij bouwen ingrijpend gewijzigd om het bouwen eenvoudiger te maken. Deze regels zijn te vinden in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De nieuwe regels hebben niet alleen gevolgen voor nieuwbouw, maar kunnen ook gevolgen hebben voor gebouwen die in strijd met de oude regels zijn gebouwd.

De Raad van State heeft op 19 november 2014 geoordeeld dat een serre die zonder de vereiste omgevingsvergunning was gebouwd toch mag blijven staan omdat volgens de nieuwe regels voor een dergelijke serre geen omgevingsvergunning meer vereist is.

Bron: ABRvS 19 november 2014 201310870/1/A4