Blog

zondag 2 november 2014

Bij planschade gemaakte redelijke deskundigenkosten moeten worden vergoed

Wie planschade claimt bij de overheid en zich daarbij laat bijstaan door een deskundige  moet deze kosten vergoed krijgen. Het moeten wel redelijke kosten zijn. Voor het indienen van een zienswijze vindt de Raad van State een uurtarief van € 195,00 exclusief btw  wel redelijk, maar een tijdsbesteding van 27,5 uur niet. Dit zou 16 uren mogen zijn, aldus de Raad van State. De tarieven van het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn in dit geval niet van toepassing.

Bron: ABRvS 24 september 2014 ECLI:NL:RVS:2014:3509