Blog

maandag 10 februari 2014

Planschadevergoeding: toegezegde bouwmogelijkheid telt mee als vergoeding voor de planschade

De Raad van State heeft in een recente uitspraak bepaald dat bij een verzoek om planschadevergoeding ook rekening moet worden gehouden met een door het college van burgemeester en wethouders toegezegde bouwmogelijkheid. Wanneer een perceel mag worden bebouwd dan geldt dit als een waardeverhoging van een perceel. Een toezegging dat een perceel mag worden bebouwd wordt hiermee gelijk gesteld. Planschade kan hiermee geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd, afhankelijk van de waardeverhoging en de planschade. Het doet er daarbij niet toe dat degene die om een planschadevergoeding verzoekt geen gebruik zal maken van de bouwmogelijkheid.

Lees de uitspraak van de ABRvS van 29 januari 2014 hier.