Blog

maandag 25 juli 2016

Regels voor bepalen spuitafstanden bij gewasbeschermingsmiddelen open teelt

Op 6 juli 2016 heeft de voorpublicatie plaatsgevonden van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het onder andere verplicht om te spuiten met een driftreductie van 75%, ook als het perceel waarop wordt gespoten niet aan een watergang ligt.

Bron: Overheid.nl