Blog

maandag 16 maart 2015

Tip: Volg het advies van een ambtenaar dat bezwaar maken geen zin heeft niet blindelings op

Het komt geregeld voor dat er naar aanleiding van een genomen besluit door bijvoorbeeld een gemeentebestuur navraag wordt gedaan bij een ambtenaar. Denkt u aan een verleende vergunning waar u meer over wilt weten. Wij ontvangen af en toe signalen dat mensen dan wordt geadviseerd om geen bezwaar te maken omdat dit toch geen zin zou hebben.

Nu kan het zo zijn dat het advies verkeerd begrepen is, maar het kan ook zijn dat het advies niet juist is. Als u het niet eens bent met een besluit, maar u denkt door het advies dat bezwaar maken geen zin heeft, dan is het verstandig om dit binnen de bezwarentermijn door een ter zake deskundige jurist uit te laten zoeken. Het is belangrijk om dit binnen de bezwarentermijn te doen omdat te late indiening van een bezwaarschrift bijna altijd leidt tot niet-ontvankelijkheid. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet wordt behandeld. In het ergste geval kunt u dan niets meer tegen het besluit doen.

Wilt u meer weten over het indienen van een bezwaarschrift neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze tip heeft op 27 februari 2015 op de Facebook pagina van Advocatenkantoor Hoen gestaan: Tip van de week