Blog

maandag 19 mei 2014

Bitcoin is geen geld maar ruilmiddel

De Bitcoin bestaat uit een unieke reeks van cijfers en letters en wordt verkregen door 'mining' of door middel van een transactie. Bij 'mining' wordt gebruik gemaakt van krachtige computers die met complexe berekeningen een Bitcoin kunnen creëren. Aangenomen wordt dat er maximaal 21 miljoen Bitcoins via 'mining' kunnen worden gecreëerd. Om Bitcoins te verkrijgen via transacties, moeten gebruikers software downloaden, waarmee ze vervolgens Bitcoins kunnen kopen en digitaal kunnen opslaan op hun computer. De Bitcoin wordt niet door overheden gereguleerd of centraal uitgegeven. De waarde van Bitcoins wordt bepaald door vraag en aanbod op diverse digitale uitwisselingsplatforms.

De rechtbank Overijssel heeft uitgespraak gedaan over de vraag of er bij levering van Bitcoins sprake is van voldoening van een geldsom in Bitcoins. Voldoening van een geldsom kan op chartale en girale wijze geschieden.

De rechtbank oordeelt dat ingeval van Bitcoins geen sprake is van giraal geld omdat de rekening, 'wallet' geheten, niet door een derde wordt beheerd maar door de gebruiker. Er is geen sprake van een giro-instelling.

De rechtbank gaat vervolgens na of de Bitcoin kan worden beschouwd als 'gangbaar geld'. Of hier sprake van is hangt ervan af of het een wettig betaalmiddel is. Dat is in Nederland alleen de Euro. Volgens de Minister van Financiën kan de Bitcoin niet worden getolereerd als betaalmiddel, maar is het een ruilmiddel tussen particulieren.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel. De Bitcoin kan dan ook niet dienen ter voldoening van een verbintenis tot betaling van een geldsom.

Bron: Rechtbank Overijssel 14 mei 2014, C/08/140456 / HA ZA 13-255