Blog

maandag 24 juli 2017

Bestuursdwang/dwangsom: ook procesbelang na verhuizing

Als overlast door een voetbalkooi ertoe leidt dat op basis van een medische urgentie moet worden verhuisd en hierdoor kosten moeten worden gemaakt en schade wordt geleden, dan behoudt deze persoon procesbelang ook na diens verhuizing.

Om in een procedure te kunnen worden ontvangen moet een procesbelang bestaan. In dit geval in een handhavingsprocedure tegen de geluidsoverlast vanwege een voetbalkooi. Bij een verhuizing zal dat procesbelang er normaal gesproken niet zijn, omdat men er dan immers niet (meer) woont. Onder omstandigheden kan er dus toch procesbelang bestaan.

Vindplaats uitspraak: AbRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1927

Handhaving: gewekte verwachting gaat voor handhavingsplicht

Binnen een gemeente wordt al jaren niet handhavend opgetreden tegen paardenbakken zonder vergunning. Dit heeft binnen de gemeente ook zo'n lage prioriteit dat de eerstkomende jaren niet tot handhaving zal worden overgegaan.

Hierdoor is een verwachting gewekt dat niet handhavend zal worden opgetreden. Deze gewekte verwachting gaat voor de handhavingsplicht. Oftewel, dan mag niet handhavend opgetreden worden tegen een paardenbak zonder vergunning.

Vindplaats uitspraak:
AbRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946